מה חשוב לדעת על תכנון מפעלי מזון?

הרגישות הרבה של מוצרי המזון שאנחנו צורכים, ובפרט אלה מהחי, מחייבת פיקוח הדוק על המפעלים שבהם הם מיוצרים. לפי חוק רישוי עסקים מפעל מזון מחויב הן בקבלת רישיון עסק, שאותו מנפיקה הרשות המקומית, והן בקבלת רישיון יצרן – אישור שאותו מוסמך לספק משרד הבריאות. בהתאם תכנון מפעלי מזון הוא פרוצדורה מורכבת שמחייבת תשומת לב לשורה ארוכה מאוד של תקנות, דגשים ופרטים.

מניעת מפגעים סביבתיים

מפעלי מזון חייבים לקבל גם אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה, כחלק מהתנאים לקבלת רישיון העסק. בהתאם תכנון מפעל מזון כרוך גם במציאת פתרונות שימנעו מפגעים סביבתיים – זיהום אוויר, זיהום מקורות מים, זיהום קרקע וגם רעש.

המודעות ההולכת וגדלה לחשיבות השמירה על הסביבה, כדי שכולנו נוכל להמשיך לחיות כאן בנחת ובנוחות, גורמת לכך שהסטנדרטים בימינו גבוהים – ומפעל מזון שלא יתוכנן בהתאם יתקשה לקבל את הרישיון המיוחל.

בטיחות אש

תכנון מפעלי מזון שם דגש גם על בטיחות אש – כדי לשמור על שלומם של העובדים במקום לנוכח העבודה עם חומרים שחלקם דליקים. הדרישות שמציבה הרשות הארצית לכבאות והצלה משתנות בהתאם לגודל המפעל ואופי הפעילויות שמתרחשות בו במסגרת הייצור, אבל ככלל מדובר על חובת התקנת מערכות מתקדמות לאיתור אש ולכיבויה.

המסמכים שמגישים למשרד הבריאות

* תרשים סביבה – קנה מידה 1:2,500

* תרשים מגרש – קנה מידה 1:250, כולל גבולות המגרש, כיוון ניקוזים, מתקני דלק, מתקני אשפה ועוד.

* תוכניות המפעל עצמו – קנה מידה 1:100, כולל תוכנית אינסטלציה, ניקוז, מרזבים, טיפול בשפכים ועוד.

* תוכנית מפעל – קנה מידה 1:50, כולל תרשים זרימה של הייצור משלב חומרי הגלם ועד אחסון המוצרים המוכנים.

תכנון מפעלי מזון – תקנות לדוגמה

דוגמה אחת לפרטי הפרטים שכולל תכנון מפעלי מזון היא גובה הקירות הפנימיים שחייב להיות לפחות 275 ס"מ וכולל ציפוי בגובה של מינימום 180 ס"מ. כמו כן נדרשת הפרדה מוחלטת בין חומרי הגלם לבין התוצרת המוכנה ובין מזונות לבין פסולת מכל הסוגים. הרצפה חייב להיות שלמה וכמו כן תכנון מפעל מזון חייב לדאוג לאיטום מוחלט כך שלא ייכנסו למקום מכרסמים, חרקים שעלולים להיות מזיקים ובעלי כנף.

דילוג לתוכן